Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Marco's Autoservice kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Marco's Autoservice, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Marco's Autoservice verstrekt. Marco's Autoservice kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres.

WAAROM MARCO'S AUTOSERVICE GEGEVENS NODIG HEEFT

Marco's Autoservice verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Marco's Autoservice uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG MARCO'S AUTOSERVICE GEGEVENS BEWAART

Marco's Autoservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Marco's Autoservice verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GOOGLE ANALYTICS

Marco's Autoservice maakt geen gebruik van Google Analytics.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@marcosautoservice.nl. Marco's Autoservice zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. .

BEVEILIGEN

Marco's Autoservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Marco's Autoservice maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Marco's Autoservice verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Marco's Autoservice op via info@marcosautoservice.nl. www.marcosautoservice.nl is een website van Marco's Autoservice. Marco's Autoservice is als volgt te bereiken: Postadres: Ruinerweg 8, 7932PD Echten Vestigingsadres: Ruinerweg 8, 7932PD Echten Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 78152283 Telefoon: +31 (0) 629237998 E-mailadres: info@marcosautoservice.nl

© 2020 Marco's Autoservice | Website gemaakt door

x
Deze website maakt gebruik van cookies | Meer informatie Dat is prima!